Kontinualni vertikalni transport (liftveyor)

Ovaj lift je jedan od novijih modela teretnih liftova i služi za kontinualni prenos tereta. Svojom konstrukcijom i načinom rada predstavlja zapravo kombinaciju teretnog lifta i transportera. Teret se u LIFT-VEYOR-u kreće kontinualno iz horizontalnog u vertikalni pravac bez oscilacija. Utovar paketa je ručni ili automatski. Može da vrši kompletni automatski utovar i istovar transportnih paketa bilo kakvog oblika (sanduci, paketi od kartona, posude, džakovi itd.)
Pravac transportera se može izmijeniti bez teškoća.
Uzimajući u obzir njegovu posebnu karakteristiku da dopušta prelaz sa horizontalnog u vertikalan hod, sa inzvarednom uštedom prostora u pravcu vertikalnog transportera, evidentno je da LIFT-VEYOR pruža koristi koje čini da je dostojan pažnje svih korisnika. Tome treba dodati da su utovar i istovar na isti način jednostavni kao da se radi o običnim trakastim ili letvastim transporterima.
Pored toga eliminisana je mogućnost oštećenja robe koja se transportuje pa i one koja je jako lomljiva, jer funkcioniše bez udara i skokova.
Troškovi nabavke uređaja i njegovog održavanja kao i troškovi poslovanja, koštaju manje od bilo kog tradicionalnog tipa vertikalnog transportera.

Delta Sport04
Delta Sport06
Delta Sport07