SUPER 4/5/6

SUPER 4/5/6 serija regala se odlikuje jedinstvenim i patentiranim dizajnom vertikalnog stuba.
Profil stuba je potpuno zatvorenog presjeka – kutijasti oblik. Umesto perforacije na površini stuba su izvlačenjem formirane ispupčenja za ostvarivanje veze sa drugim elementima. Zahvaljujući mehaničkoj obradi hladnom deformacijom postignuta je povećana čvrstoća ispupčenja za vezu sa horizontalnim nosačima, a jedinstven dizajn poprečnog presjeka omogućio je veliku otpornost prema izvijanju. Imajući u vidu da je materijal od koga se izrađuju elementi ovog sistema poboljšanog kvaliteta, dobijaju se lagani elementi velike nosivosti. Površinska zaštita je izvedena posebnim postupkom toplog cinkovanja, SENDZIMIR.

phoca_thumb_l_mezzanines122
phoca_thumb_l_rit_0394
phoca_thumb_l_rit_0134

Sve ovo daje izvanredne karakteristike ovom sistemu.
Jedinstven dizajn ove serije regala se ogleda i u beskonačnoj mogućnosti kombinovanja verikalnih nosača u skupove od po dva ili četiri stuba, po potrebi kao i kačenje horizontalih nosača po svim pravcima oko stuba. Ovakvo rješenje daje izrazitu prednost u odnosu na klasične sisteme, naročito kod dizajniranja specifičnih instalacija sa podestima – platformama, kao noseće strukture različitih namjena i kao osnova za nadogradnju po specifičnim zahtjevima i potrebama.
Posebno je je preporučljiv za skladišta u kojima je potrebno održavanje higijene na visokom nivou kao npr. u skladištima farmaceutskih, prehrambenih i sličnih proizvoda, hladnjačama, komorama i mnogim drugim. Zahvaljujući originalnom rješenje i izvanrednim karakteristikama ovaj regalni sistem našao je široku primjenu i pogodan je za formiranje skladišnih sistema najrazličitih namjena. Pored smanjenja težine konstrukcije i povećanja nosivosti, u poređenju sa klasičnim sistemima, izuzetno je konkurentan i cjenom.