SUPER CANT

KONZOLNI REGALI su namenjeni za smeštaj velikogabaritnih komada nestandardnih dimenzija. Najčešće se koriste pri opremanju stovarišta za smeštaj cevi, profila, limova, ploča, rezane građe i sl. SUPERCANT zasnovan na profilima iz serije SUPER 4/5/6 namenjen je manjim teretima i visinama stuba do 4000 mm.

phoca_thumb_l_238
phoca_thumb_l_237
phoca_thumb_l_61