SUPER INOX

SUPER INOX polični regali namjenjeni su prvenstveno prehrambenoj, hemijskioj i farmaceutskoj industriji i trgovini. Upotrebljeni materijal dozvoljen je za direktan kontakt sa mesom, mliječnim proizvodima i ostalim prehrambenim artiklima. Pri projektovanju je posebno vođeno računa o potrebi za lakim pranjem i dezinfekcijom.

phoca_thumb_l_superinox156
phoca_thumb_l_superinox158
phoca_thumb_l_superinox149